Tarieven

Vergoeding zorgverzekeraar

1. Ketenzorg Diabetes type 2

Binnen de basiszorg is Clear.bio vergoed binnen de ketenzorg. Patiënten met een chronische aandoening worden langere tijd behandeld. Bij deze behandeling zijn vaak meerdere speciale zorgverleners nodig. Dit heet ‘ketenzorg’. Dit geldt ook voor diabetes type 2. Voor vergoeding ketenzorg dienen we een contract af te sluiten met zorggroepen. Een zorggroep is een organisatie waar huisartsen onder vallen. Op dit moment zijn we vergoed bij Rijnmond Dokters (regio Rotterdam) en HZG Breda. Heb je een huisarts in dit gebied? Dan kun je gratis Clear.bio doen door een verwijzing te vragen bij de huisarts of praktijkondersteuner (POH-S).

Indien je in een ander gebied woont, dan is het helaas nog niet mogelijk de Clear.bio behandeling te volgen. Uiteraard kun je je huisarts op onze behandeling wijzen. We hebben een pagina met informatie voor zorgverleners.

2. Zilveren Kruis Extra Vitaal – Aanvullende verzekering

De Clear.bio Check wordt vergoed in de ‘Extra Vitaal’ aanvullende verzekering van Zilveren Kruis. Je betaalt wel de bloedsuiker sensor vooraf (deze kosten vervallen indien je al een sensor hebt). Zilveren Kruis vergoedt het gebruik van de Clear.bio mobiele app en alle dieetadviezen van onze diëtisten. Deze factuur dienen we rechtstreeks in bij de verzekeraar.

Lees hier meer over op onze pagina over  Zilveren Kruis Extra Vitaal.

Zelf betalen en de factuur indienen

Clear.bio heeft momenteel geen contracten met zorgverzekeraars. Het is wel mogelijk om op twee manieren deel te nemen aan Clear.bio.

3. (Gedeeltelijke) vergoeding uit de basisverzekering

In 2024 krijg je vanuit de basisverzekering 3 uur dieetbegeleiding per jaar vergoed. Deze zorg valt onder het eigen risico. Dat betekent dat je de kosten niet vergoed krijgt, als je je eigen risico nog niet hebt ‘opgemaakt’. De kosten van de behandeling door Clear.bio gaan van je eigen risico af. Als je aanvullend verzekerd bent voor dieetbegeleiding, dan worden de kosten vergoed zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. In je polisvoorwaarden kun je nalezen of dit ook voor jou geldt.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van je huisarts of specialist nodig. Je kunt met Clear.bio starten door je huisarts of specialist de verwijsbrief naar ons te laten sturen. Heb je hier vragen over, dan kun je ons uiteraard mailen.

Let op: Als je reeds behandeld wordt voor diabetes binnen de GLI, of wanneer je al onder behandeling bent van een diëtist dit jaar, dan krijg je Clear.bio niet vergoed.

 

Na de behandeling ontvang je van ons een factuur die je na betaling kunt indienen bij je zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden niet het hele bedrag. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar voor de hoogte van de vergoeding. Afhankelijk van je polis wordt 65-100% van het gecontracteerde tarief vergoed.

Tarieven

Wij hanteren voor zelf betalen een tarief van €84 per uur (2024).

Basistarief                                                       € 21

Per 15 minuten

Eerste (video)consult                                  € 42

30 minuten

Vervolg (video)consult                               € 21-€ 42

15-30 minuten

Individueel dieetvoorschrift (via chat) € 21

Per 15 minuten

Afspraken afzeggen
Wanneer je een afspraak af wilt zeggen/verplaatsen met de diëtist, is het nodig dit op werkdagen minimaal 24 uur voor een vervolgconsult telefonisch of via email te doen.

Indien je dit nalaat, zullen de kosten van het consult in rekening worden gebracht. Deze kosten worden helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Ook wanneer je te laat komt voor je (digitale) afspraak, kunnen wij besluiten om het consult niet door te laten gaan. De reden hiervoor is dat een aansluitende afspraak met een andere cliënt gepland kan zijn. De diëtist heeft dan onvoldoende tijd voor het consult en gegevens registreren in het dossier.

4. Zelf Clear.bio aanschaffen

Het is mogelijk Clear.bio zelf aan te schaffen. Dit is raadzaam als je bijvoorbeeld geen verwijzing hebt.

De kosten betaal je vooraf en gedurende de loptijd kun je onbeperkt gebruik maken van voedingsadvies van onze diëtisten. De Clear.bio applicatie kun je ook na afloop gebruiken. Je kunt Clear.bio al aanschaffen vanaf 99 Euro. Bezoek onze pagina met alle pakketten voor meer informatie.