Indrukwekkende langetermijneffecten Clear.bio: 94% past na een jaar nog steeds inzichten toe en herhaling leidt bij 61% tot verdere verlaging HbA1c

De effecten van de 12-wekelijkse behandeling met Clear.bio in de eerstelijns praktijk zijn duidelijk; 75% van de patiënten verlaagt de HbA1C(^1), 62% van de POH’s heeft een ander gesprek met de patiënt en 85% van de POH’s rapporteert een positief effect op het gedrag van de patiënt(^1,2). 

Maar zijn deze effecten duurzaam? CSO Madelon Bracke en team onderzochten de langetermijneffecten van de 12-wekelijkse voedingsinterventie van Clear.bio, 1 jaar na de start van de behandeling in de Eten-Meten-Weten studie in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Amsterdam Universitair Medisch Centrum.

De resultaten zijn indrukwekkend; persoonlijk voedingsadvies, gebaseerd op een slimme app en periodiek gebruik van CGM, helpt patiënten met diabetes type 2 bij het zelf beheren van hun glycemische controle. De effecten op gedrag en glucose-regulatie zijn duurzaam en 1 jaar na de interventie nog steeds aanwezig.

Inmiddels worden patiënten uit de regio’s Rotterdam en Breda vanuit de ketenzorg succesvol doorverwezen. Wil je weten wat Clear.bio voor jouw patiënten of organisatie kan betekenen? Of ben je benieuwd naar alle studieresultaten? Vraag hier een persoonlijk en vrijblijvend informatiegesprek aan.

 

Langetermijneffect Eten-Meten-Weten Studie (1/4)

3

94% Past na een jaar nog steeds de inzichten toe. Het advies dat het beste beklijft is persoonlijk advies (53%).

De kracht van Clear.bio ligt in de combinatie van verschillende digitale features die zelfmanagement stimuleren. Visualisatie van data, toepasbare tips en gepersonaliseerd voedingsadvies, samen met interactie met een diëtist, resulteert in effectievere interventies en betere gezondheidsuitkomsten, zoals recent beschreven in het scoping review van Mannoubi et al.

 

Langetermijneffect Eten-Meten-Weten Studie (2/4) 

5 1

Ruim 2 van de 3 deelnemers (69%) kan door gebruik van Clear.bio de daggemiddelde glucose in 12 weken verlagen met gemiddeld 1.69 mmol/l. Veelgestelde vragen over Clear.bio zijn: is de patiënt in staat om deze verbetering vast te houden? En hoe lang blijft het effect zichtbaar? 

Daarom is bij 30 deelnemers een jaar na afronding van de Clear.bio behandeling opnieuw een sensor ingezet. Bij de start van deze 3e sensor zien we dat maar liefst 63% nog steeds een lagere bloedsuikerspiegel heeft dan toen ze startten met Clear.bio.

Dat is heel erg goed nieuws. Want, zoals al gesuggereerd en onderzocht door Philips et al. in 2014, kan het natuurlijke beloop van diabetes veranderd (geremd) worden zonder dat er sprake zou zijn van een inhaalslag als de interventie wegvalt. Het bereiken van normale glucosespiegels, zelfs tijdelijk, gaat gepaard met een aanzienlijke vermindering van de daaropvolgende ontwikkeling van diabetes.

Voor tweederde van de gebruikers van Clear.bio zou dat betekenen dat ze in dat geval een jaar vertraging hebben in de progressie van hun diabetes (klachten).

Langetermijneffect Eten-Meten-Weten Studie (3/4) 

Figuur langetermijneffecten 9

Een jaar na afronding van de behandeling met Clear.bio zegt 86% (nog steeds) meer grip te hebben op hun aandoening en regie over hun voedingskeuzes, dan toen ze begonnen met behandeling. De ervaren controle gaat naar 100% wanneer deelnemers een opfrisbehandeling met een 3e sensor doen (n=30).

Dit gaat gepaard met een lager gerapporteerd stressniveau, een hoger welzijnscijfer en gebruikerstevredenheid dan bij start van de behandeling (niet weergegeven in de figuur).

Mensen met diabetes hebben vaak last van stress en emotionele problemen; factoren die kunnen leiden tot slechtere therapietrouw en glycemische controle en die de kwaliteit van leven negatief kunnen beïnvloeden(^4). Inzicht in, educatie over, en grip op de aandoening kunnen bijdragen aan beter zelfmanagement en betere ervaring van de kwaliteit van leven.(^5)

 

Langetermijneffect Eten-Meten-Weten Studie (4/4) 

9

Een jaar na afronding van de behandeling met Clear.bio is 40% van de deelnemers in staat geweest hun glucose op eigen kracht, dus zonder gebruik van een sensor en/of Clear.bio, nog verder te verlagen. Bij 61% leidt een ‘opfrisser’ met Clear.bio, een jaar na de behandeling, tot een verdere verlaging of nieuwe verbetering van de glucosespiegels. De totale verlaging HbA1c een jaar na start van de behandeling is gemiddeld -15 mmol/mol.(^9) 

Uit recente reviews en meta-analysis is gebleken dat mensen met diabetes type 2 in staat zijn hun glucose te verbeteren met een HbA1c verlaging van gemiddeld 3.5 mmol/mol, wanneer ze 3 maanden lang gebruik maken van een continue glucose monitor (CGM)(^6). Hetzelfde resultaat kan bereikt worden wanneer ze 3 maanden lang een digitaal diabetes management programma volgen(^7).

In het eerste deel van de EMW studie(^8)  hebben we laten zien dat de Clear.bio behandeling van 3 maanden leidt tot een 3x zo grote verbetering; een reductie van gemiddeld 11.6 mmol/mol. In de Clear.bio behandeling maken we gebruik van een continue glucose monitor, visualisatie van het effect van voeding in de app én gepersonaliseerd en toepasbaar advies.

Deze getallen suggereren dat  het (periodiek) inzetten van een sensor bij diabetes 2 in combinatie met heel concreet en toepasbaar voedings- en leefstijladvies ervoor kan zorgen dat het effect van de behandeling groot is op het moment zelf én dat het geleerde beklijft en routine wordt. 

Het toepassen van inzichten in het dagelijks leven leidt tot meer zelfmanagement en langdurige gezondheidseffecten die niet per sé afhankelijk zijn van een CGM of een diabetes management programma. Een jaar na de behandeling kan een ‘opfrisser’ wel leiden tot een verdere of nieuwe verbetering van de glucosespiegels bij 61% van de gebruikers. De totale verlaging van HbA1c t.o.v. start van de behandeling is gemiddeld -15 mmol/mol.

 

Achtergrond van de studie

Met de toename van de prevalentie van Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) staat het gezondheidszorgsysteem onder druk. Medicatie behandelt de symptomen, maar niet de onderliggende oorzaken van diabetes. Een levenslange afhankelijkheid van medicatie en de ontwikkeling van complicaties leiden tot een zware werklast voor zorgverleners en hoge behandelingskosten.Leefstijlinterventie biedt een krachtige aanpak om de ziekteprogressie in een eerder stadium te stoppen, rekening houdend met:

 • Personalisatie
 • Motivatie
 • Technologie

 

Doel van de studie

Het doel van de Eten-Meten-Weten Follow-up was om de lange termijn effecten te beoordelen 1 jaar na voltooiing van de 12 weken durende gepersonaliseerde voedingsinterventie . De 12 weken durende gepersonaliseerde voedingsinterventie, gebaseerd op periodiek gebruik van CGM, leidt tot verbeterde glucoseregulatie bij 69% van de deelnemers met (pre)DM2 en tot ervaren ziektecontrole bij 88% van de deelnemers.

Methode

6

2022

 • 217 deelnemers met (pre-) en diabetes type 2 werden opgenomen in de studie
 • Interventie van 12 weken, 2x CGM aan het begin en het einde van de behandeling
 • Deelnemers werden in staat gesteld om hun maaltijden aan te passen aan de hand van voedings scores, nudging, geautomatiseerde tips en in-app coaching door diëtisten
 • De gezondheidseffecten (verbeterde glucose- en voedings scores) werden berekend aan de hand van sensor- en app-gegevens
 • De ervaren welzijn en ziektecontrole werden geëvalueerd met enquêtes na 2 en 12 weken

 

2023

 • 1 jaar na aanvang kregen alle deelnemers die de 12 weken durende interventie hadden voltooid (n = 155; 72%) een follow-up enquête, die door 77 personen (response rate 49%) werd ingevuld.
 • Een willekeurige subgroep (n = 30) ontving een 3e sensor
 • De gezondheidseffecten werden berekend en het bewustzijn en de ziektecontrole werden geëvalueerd.

 

Leefstijlinterventie biedt een krachtige aanpak om de ziekteprogressie van diabetes type 2 vroegtijdig te stoppen en te behandelen. Leefstijladvies is daarom ook de eerste stap in de behandelopzet voor DM2 patiënten van de NHG-standaard. 

Wil je weten wat Clear.bio voor jouw patiënten of organisatie kan betekenen? Of ben je benieuwd naar alle studieresultaten? Vraag hier een persoonlijk en vrijblijvend informatiegesprek aan. Of stel je vraag via onderstaand formulier.

 1. Innovation Pilot; Experience, effectiveness & aim. Research conducted at and in cooperation with Rijnmond Dokters.
 2. Innovation Pilot; Digitisation, effectiveness & experience. Research conducted at and in cooperation with Medrie Flevoland.
 3. NHG Standaard Diabetes Mellitus Type 2.
 4. Gonzalez et al., (2015) Distress and type 2 diabetes-treatment adherence: a mediating role for perceived control. Health Psychol 34(5):505-13
 5. Duarte-Diaz et al., (2023) The relationship between patiënt empowerment and related constructs, affective symptoms and quality of life in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Front Public Health 17:11:1118324
 6. Jancev et al. (2024) Continuous glucose monitoring in adults with type 2 diabetes: a systematic review and meta‑analysis. Diabetologia: 67(5):798-810 
 7. Hsia et al. (2022) Randomized, controlled trial of a digital behavioral therapeutic application to improve glycemic control in adults with type 2 diabetes. Diabetes Care: 45:2976-81
 8. Bracke et al. (2023) Data-driven personalised nutritional advice for healthier eating habits: motivation by visualisation and health impact. Diabetes Technol Ther: Vol 25, No S2
 9. Bracke et al. (2024) Achieving Glycemic Control In Type 2 Diabetes: Real-World Data Showing Sustained Effect Of CGM Based Personalised Nutrition 1 Year After Start. Diabetes Technol Ther: Vol 26, No S2

Misschien vind je dit ook interessant