Rijnmond Dokters zet baanbrekende stap voor patiënten met diabetes type 2 met digitale diabetesdiëtist Clear.bio

Rijnmond Dokters zet als eerste regio-organisatie een baanbrekende stap richting patiëntgerichte diabeteszorg met de digitale diabetesdiëtist Clear.bio. Hiermee kunnen patiënten met diabetes type 2 hun ziekte zelf onder controle krijgen. De testresultaten uit de pilotfase zijn indrukwekkend. 

In de pilot met Clear.bio hebben patiënten met diabetes type 2 niet alleen meer inzicht en controle gekregen over hun voeding, maar hebben ze ook een aanzienlijke verlaging van hun bloedsuikerspiegel ervaren. Na de behandeling meldde 89% van de deelnemers dat ze meer grip hadden op hun suikerziekte. Meer dan 70% realiseerde een opvallende verlaging van hun bloedsuikerwaarden (gemiddeld 1,15 mmol/L) en 75% zag hun HbA1c-waarden dalen (13,9 mmol/mol).

Ferdinand van der Does, kaderarts diabetes mellitus bij Rijnmond Dokters, benadrukt: “Het feit dat patiënten meer inzicht en grip krijgen, is even belangrijk als de indrukwekkende HbA1c-verbeteringen.”

Innovatieve optie voor diabeteszorg

Regio-organisatie Rijnmond Dokters neemt het voortouw door Clear.bio structureel te integreren in hun ketenzorg voor diabetes. Dit biedt diabetespatiënten een nieuwe benadering om met de juiste voedingskeuzes hun diabetes onder controle te krijgen. Alzira, diabetespatiënt bij Rijnmond Dokters: “Clear.bio werkt heel motiverend. Ik heb nu meer controle over mijn diabetes.” 

Na de positieve resultaten van de pilot is Clear.bio opgenomen in het standaard aanbod van het ketenzorgprogramma. Inmiddels zijn de eerste patiënten al via de reguliere wijze doorverwezen naar Clear.bio.

Rina Jansen, verpleegkundig consulent chronische zorg diabetes bij Rijnmond Dokters, verklaart: “We zijn verheugd dat we met Clear.bio patiënten een innovatieve optie kunnen bieden voor diabeteszorg, in lijn met onze digitaliseringsinspanningen bij Rijnmond Dokters.”

Samenwerking met Zilveren Kruis

Zilveren Kruis is financier van de ketenzorg die Rijnmond Dokters verleent en waar Clear.bio onderdeel van is. In nauwe samenwerking blijft Rijnmond Dokters zich inzetten voor hoogwaardige en betaalbare huisartsenzorg door middel van innovatie. De digitale diabetesbehandeling van Clear.bio sluit naadloos aan bij hun gezamenlijke missie om zorg dichterbij te brengen.

Arianne van Lavieren, adviseur zorginnovatie bij Zilveren Kruis voegt hieraan toe: “We volgen de ontwikkeling van deze nieuwe innovatie op de voet. Het is mooi om te zien hoe Rijnmond Dokters continu bezig is om patiënten zo veel mogelijk zelfregie te geven en te ondersteunen bij het verbeteren van hun gezondheid. Daar dragen we graag aan bij.”

Over Rijnmond Dokters

Rijnmond Dokters is een organisatie van, voor en door huisartsen. Samen met ketenpartners streven ze ernaar om de kerntaken en ambities van huisartsen te ondersteunen en te verwezenlijken. Dit doen ze vanuit hun expertise op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, praktijkondersteuning en digitale zorg, met als doel belangrijke thema’s op het niveau van de patiënt, de wijk en de regio aan te pakken.

Meer informatie?

Download de pilot-resultaten via het onderstaande formulier of vraag hier vrijblijvend een demo aan met onze specialist.

Hoe werkt Clear.bio in de praktijk bij Rijnmond Dokters?

 89% Van de deelnemers gaf aan dat ze meer grip kregen over hun ziekte en bijna twee derde realiseerde een opvallende waarde van hun bloedsuikerwaarde. Ontvang de pilotresultaten in je mailbox!