Klachtenregeling

Clear.bio vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Clear.bio poogt het werk zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit te waarborgen. Toch kan het zijn, dat je minder tevreden bent of zelfs een klacht hebt. Wij nemen jouw klacht uiterst serieus en zoeken graag samen naar een oplossing. 

Bij een klacht over de communicatie, deelname of begeleiding gedurende een behandeling, kun je contact opnemen met de je begeleider. Samen zoeken jullie naar een oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan stuurt de begeleider je een klachtenformulier toe. We vragen je de klacht via dit formulier in te dienen en op te sturen via email naar info@clear.bio of per post naar het hoofdkantoor van Clear Health B.V.: IJsbaanpad 2, 1076 CV Amsterdam. 

Bij klachten die niet gerelateerd zijn aan de behandeling, kun je ons dit via mail (info@clear.bio), chat (www.clear.bio) of telefoon (085-0605327) laten weten. Je klacht wordt in behandeling genomen en er zal telefonisch of per mail contact met je worden opgenomen.

De Head of Operations neemt de klacht in behandeling. Hij neemt binnen twee weken contact met je op om de klacht te bespreken en zoekt samen met jou naar een oplossing. Clear.bio streeft ernaar de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren waar nodig.

Clear Health B.V. is vanaf 1 januari 2023 aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Indien je ontevreden bent over de aangeboden oplossing, kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke, onpartijdige klachtenfunctionaris van de SKGE. Meer informatie over deze procedure vind je op de website: www.skge.nl.